RT Heroᵀᴹ I (birinchi darajali cDNA sintezi uchun Master Premix)