Umumiy plazmid mini to'plami

  • General Plasmid Mini Kit

    Umumiy plazmidli mini to'plam

    Ushbu mahsulot nafaqat DNKni tozalash kolonnasi texnologiyasini va 20 daqiqada bakteriyalardan yuqori sifatli plazmidli DNK olish imkoniyatiga ega bo'lgan samarali SDS lizis formulasini o'zlashtiradi.