Hayvon to'qimalarining DNKni ajratish vositasi

  • Animal Tissue DNA Isolation Kit

    Hayvonlarning to'qimalarini DNKni ajratish vositasi

    Ushbu to'plamda DNK, Foregene proteaz va noyob bufer tizimini maxsus bog'laydigan faqat DNK kolonidan foydalaniladi. Yuqori sifatli genomik DNKni 30 dan 50 minutgacha har xil o'stirilgan hujayralar va hayvon to'qimalaridan ajratib olish mumkin.

    Spin kolonnasida ishlatiladigan faqat DNKga ega bo'lgan silikagel membranasi DNK bilan samarali va aniq bog'lanib, hujayralardagi RNK, nopok oqsillar, ionlar va boshqa organik birikmalarni maksimal darajada yo'q qilishni ta'minlaydigan noyob yangi materialdir. 5-80 mg yuqori sifatli genomik DNKni 10-50 mg to'qimadan tozalash mumkin.